Categories
Articole Dreptul proprietăţii

ÎCCJ. Formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate este supusă unui termen!

Conform Legii nr. 18/1991 proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi.

Aceste dispoziţii au dus la dificultăţi de interpretare fiind sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Obiectul sesizării

ÎCCJ a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: formularea cererii de eliberare a titlului de proprietate întemeiată pe dispoziţiile art. 27 alin. (21) corelate cu cele ale art. 11 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 18/1991), este supusă sau nu unui termen?

Practica instanţelor

O parte a instanţelor au apreciat că cererea de eliberare a titlului de proprietate, întemeiată pe dispoziţiile alin.27 alin. (21) şi art. 11 alin. (21) din Legea nr. 18/1991, nu este supusă unui termen.

În argumentarea acestui punct de vedere s-a arătat că prevederile legale în discuţie fac referire la o categorie specială de terenuri, respectiv acelea cu privire la care nu există un titlu justificativ valabil (potrivit normelor de la acel moment) de trecere a lor în patrimoniul cooperativelor agricole sau în proprietatea statului.

Aceste terenuri reprezintă o categorie specială, cu norme derogatorii faţă de terenurile cu privire la care proprietarii s-au înscris în cooperative agricole sau au fost preluate de stat în baza unui titlu translativ de proprietate emis în conformitate cu legile în vigoare.

Alte instanţe au considerat că art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991 a introdus un termen imperativ, care a fost prelungit succesiv, ultima modificare intervenind prin Legea nr. 247/2005, respectiv până la data de 30 noiembrie 2005.

Textul de lege include, în categoria beneficiarilor reconstituirii dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, persoanele cărora li s-a preluat, în orice mod, teren de către cooperativa agricolă de producţie sau moştenitorii acestora, însă beneficiul nu intervine ope legis, ci condiţionat de formularea unei cereri în termenul reglementat de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991.

Sesizarea a fost admisă de ÎCCJ

În Monitorul Oficial nr. 541/2020 a fost publicată Decizia nr. 36/2020 prin ca s-a stabilit că formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe dispoziţiile art. 11 alin. (21) coroborate cu art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991 este supusă termenului prevăzut de art. 11 alin. (4) din Legea nr. 18/1991 care prevede că, cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune şi se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.