Categories
Achiziţii publice Articole

Procedura ordonanţei preşedinţiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie!

Având în vedere problemele de interpretare s-a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la procedura ordonanţei preşedinţiale.

Obiectul sesizării

ÎCCCJ a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

1. Dacă este admisibilă procedura ordonanţei preşedinţiale în materia suspendării executării unei garanţii de bună – execuţie, anexă la un contract de achiziţie publică, în situaţia în care în procesul ce vizează soluţionarea fondului nu s-a solicitat suspendarea executării şi nici nu s-au invocat aspecte diferite de cele ce puteau fi invocate în procedura reglementată de legea specială, având în vedere caracterul provizoriu şi limitat în timp al efectelor ordonanţei preşedinţiale.

2. În situaţia în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie apreciază că ordonanţa preşedinţială este admisibilă, în măsura în care se invocă aspecte diferite de cele care se pot invoca pe calea reglementată de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, se impune a se stabili momentul până la care eventuala suspendare provizorie, dispusă pe calea ordonanţei preşedinţiale, îşi produce efectele, respectiv dacă acestea sunt limitate în timp până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în procedura specială reglementată de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 sau până la soluţionarea litigiului asupra fondului.

Practica instanţelor

Într-o opinie s-a apreciat că nu este admisibilă procedura ordonanţei preşedinţiale în materia executării unei garanţii de bună execuţie, anexă la un contract de achiziţie publică, în situaţia în care în procesul ce vizează soluţionarea fondului nu s-a solicitat suspendarea executării, motivat de existenţa dispoziţiilor cu caracter special cuprinse în art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, care reglementează măsura provizorie de suspendare a executării contractului.

Într-o altă opinie s-a considerat că procedura ordonanţei preşedinţiale nu poate fi exclusă de plano în materia suspendării executării garanţiei de bună execuţie, anexă la contractul de achiziţie publică. În situaţia vizată de sesizare, ordonanţa preşedinţială este admisibilă, deoarece suspendarea executării contractului nu exclude suspendarea pe cale separată a executării garanţiei de bună execuţie.

Sesizarea a fost admisă!

Prin Decizia nr. 27/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 536/2020, s-a admis sesizarea şi s-a reţinut că în aplicarea dispoziţiilor art. 997 din Codul de procedură civilă şi art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, procedura ordonanţei preşedinţiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanţii de bună execuţie aferente unui contract de achiziţie publică.