Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Ştiri

Referinţe privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European de stabilire a unor măsuri temporare

Senatul României apreciază că perioada propusă pentru extinderea valabilităţii documentelor/termenelor (6 luni) trebuie să fie de maximum 6 luni (din considerente de siguranţă rutieră şi de asigurare a aplicării corespunzătoare a legislaţiei specifice din domeniul transporturilor rutiere), cu posibilitatea statelor membre de a aplica termene mai scurte, de la caz la caz, în funcţie de evoluţia epidemiologică la nivel naţional.

În acest sens a fost adoptată Hotărârea nr. 46/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice şi temporare, în contextul pandemiei de CODVID – 19, privind valabilitatea anumitor certificate, licenţe şi autorizaţii, precum şi amânarea anumitor controale şi formări periodice în anumite domenii ale legislaţiei din sectorul transporturilor – COM (2020) 176 final.

Senatul României consideră că ar fi oportun ca fiecare stat membru să stabilească, în funcţie de situaţia naţională, extinderea valabilităţii unor certificate, licenţe şi autorizaţii şi amânarea unor controale periodice şi a pregătirii în anumite domenii prevăzute de legislaţia în transporturi, cu informarea Comisiei Europene şi a celorlalte state membre.