Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat primul său raport privind impactul schimbărilor demografice

Comisia Europeană a adoptat primul său raport de până acum privind impactul schimbărilor demografice.

Acesta prezintă factorii determinanţi ai acestei schimbări pe termen lung şi impactul său în întreaga Europă. Totodată, documentul evidenţiază legăturile dintre structurile demografice, impactul crizei şi capacitatea de redresare în urma acesteia.

Raportul prezintă tendinţele demografice pe termen lung din regiunile Europei: speranţă de viaţă mai mare, rate mai scăzute ale natalităţii, societăţi în curs de îmbătrânire, gospodării de dimensiuni mai reduse şi creşterea urbanizării. El indică, de asemenea, scăderea ponderii Europei la nivelul populaţiei mondiale, care se preconizează că va reprezenta mai puţin de 4 % din populaţia lumii până în 2070. Raportul ilustrează diferenţele considerabile dintre regiuni în ceea ce priveşte schimbările demografice, precum şi necesitatea de lua în considerare impactul acestora asupra creşterii şi sustenabilităţii, asupra ocupării forţei de muncă, asupra sănătăţii şi îngrijirii pe termen lung în diferite părţi ale Europei.