Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Legea educaţiei naţionale. Modificări

Legea educaţiei naţionale a fost recent modificată de Legea nr. 80/2020.

Aceasta prevede că pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, teatre, muzee, radio şi televiziune, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări servicii, staţiuni didactice/baze didactice pentru aplicaţii şi performanţă în sport, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi tehnologie, centre de competenţă, precum şi unităţi de învăţământ preuniversitar.

Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, înainte de începerea fiecărui an universitar şi nu se pot modifica în timpul anului universitar.