Categories
Protecţie socială Ştiri

Noutăţi privind acordarea ajutorului de deces!

Având în vedere evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada următoare a fost adoptată OUG nr. 97/2020. Ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de […]

Având în vedere evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada următoare a fost adoptată OUG nr. 97/2020.

Ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, anterior suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. Ajutorul de deces se acordă şi în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru creşterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situație de imposibilitate a realizării de venituri supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții potrivit actelor emise de autoritățile competente, beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2, 7, 31 și art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010.