Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Normele Autorităţii de Supraveghere Financiară privind reglementările contabile au suferit modificări

În Monitorul Oficial nr. 499/2020 a fost publicată Norma nr. 28/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Se prevede că activele şi pasivele unui fond de pensii ocupaţionale sunt evidenţiate şi ţinute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupaţionale administrate, precum şi de cele ale altor fonduri de pensii private administrate.

Activităţile de administrare şi furnizare a pensiilor ocupaţionale, precum şi toate activele şi angajamentele corespunzătoare acestora sunt restricţionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale administratorului, fără posibilitate de transfer.

Contabilitatea Fondului de garantare este organizată astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii facultative să se facă în mod distinct faţă de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii administrate privat şi distinct faţă de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei către participanţii fondurilor de pensii ocupaţionale, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de plată a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se gestionează distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare.