Categories
Economie Ştiri

Măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

OUG nr. 94/2020 prevede unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale.

Ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general privind aprobarea finanţării din fonduri europene a
programelor naţionale aferente următoarelor domenii:

a) integrare pe piaţa muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel naţional;
b) susţinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială şi a altor iniţiative ale mediului de afaceri;
c) digitalizarea activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competenţe digitale ale forţei de muncă;
d) măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
e) măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice;
f) investiţii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.

Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul programului naţional inclus la finanţare din fonduri europene trebuie să aibă capacitatea administrativă şi financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor.