Categories
Legislaţie utilă

HOTĂRÂRE nr. 465/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din 11 iunie
2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I


Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La anexa nr. 2 articolul 1, punctele 2 si 2*1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  1. Pentru toate persoanele care vin în România din tarile care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare,
   stabilita de Institutul National de Sanatate Publica si aprobata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta,
   se instituie masura carantinarii/izolarii la locuinta/locatia declarata de persoana în cauza, împreuna cu colocatarii,
   inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.
   2*1. Persoanele care vin în România din tarile care fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare, prevazuta la
   pct. 2, dar care, înaintea plecarii din tara respectiva, nu au stat cel putin 14 zile pe teritoriul acesteia, intra în
   carantina/izolare la locuinta/locatia declarata de persoana în cauza, împreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.
 2. La anexa nr. 2 articolul 1, dupa punctul 2*1 se introduce un nou punct, punctul 2*2, cu urmatorul cuprins:
  2*2. Persoanele care fie au plecat din România si petrec o perioada mai scurta de 14 zile în alta tara exceptata de
  la masura carantinarii/izolarii, fie au petrecut o perioada de cel putin 14 zile cumulativ în tari exceptate de la
  masura carantinarii/izolarii nu intra în carantina/izolare la intrarea în România.
 3. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  d)membri ai Parlamentului European, parlamentari si personal apartinând institutiilor internationale si sistemului national de aparare,
  ordine publica si securitate nationala;
 4. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  m)persoanele care intra în România pentru prestarea de activitati medicale, activitati de utilizare, instalare, punere în functiune,
  mentenanta, service al echipamentelor si tehnicii medicale, precum si al echipamentelor din domeniile stiintific, economic, aparare,
  ordine publica si securitate nationala, daca dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României,
  precum si inspectorii organismelor internationale;
 5. La anexa nr. 3 articolul 1, punctele 5 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  1. Se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate în aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu
   participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreuna, respectiv ciclismul, drumetiile, alergarea,
   canotajul, alpinismul, vânatoarea, pescuitul si alte activitati recreative si sportive desfasurate în aer liber stabilite
   prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului, apelor
   si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.
  2. Se interzice participarea la evenimente private în spatii închise, cu exceptia celor care se desfasoara cu
   participarea a cel mult 20 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare sociala.
 6. La anexa nr. 3 articolul 1, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu urmatorul cuprins:
  1. Se interzice participarea la evenimente private în spatii deschise, cu exceptia celor care se desfasoara cu
   participarea a cel mult 50 de persoane si cu respectarea regulilor de distantare sociala.
 7. La anexa nr. 3 articolul 2, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  1. În interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu
   apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.
 8. La anexa nr. 3 articolul 4, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1*1, cu urmatorul cuprins: 1*1. Se pot relua zborurile prevazute la pct. 1 pentru tarile care fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare
  stabilite de Institutul National de Sanatate Publica si aprobate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.
 9. La anexa nr. 3, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  Articolul 7
  (1) Sunt permise activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor în centrele comerciale în care îsi desfasoara
  activitatea mai multi operatori economici.
  (2) În conditiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 si 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul centrelor comerciale în care îsi desfasoara
  activitatea mai multi operatori economici nu se permite:
  a)activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu exceptia celor care functioneaza potrivit art. 6 pct. 3;
  b)exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri si a cinematografelor.
 10. La anexa nr. 3 articolul 9, punctele 1, 5 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  1. Se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata în spatii închise în urmatoarele domenii: activitati
   în piscine, locuri de joaca si sali de jocuri
  2. Se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, îngrijire personala,
   primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru în birouri cu spatii comune în sistem deschis
   de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei si mediului de
   afaceri si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza caruia îsi pot
   desfasura activitatea.
  3. Se reia activitatea si se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a
   strandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau salilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire
   stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71
   alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
 11. La anexa nr. 3 articolul 9, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6*1, cu urmatorul cuprins: 6*1. Se reia activitatea si se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de tratament
  balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatatii emis în temeiul art. 71 alin.
  (2) din Legea nr. 55/2020.
 12. La anexa nr. 3 articolul 10, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu urmatorul cuprins:
  1. Prin exceptie de la pct. 1, se permite desfasurarea activitatilor în crese, gradinite si after-school-uri, pe
   perioada vacantei de vara, în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al
   ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
   55/2020.
 13. La anexa nr. 3 articolul 11, alineatele (6), (15) si (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  (6) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1 pct. 6 si 7 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
  (15) Masurile prevazute la art. 9 pct. 4 si 6*1 se pun în aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor masuri se
  urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
  (17) Masurile prevazute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de catre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii.
  Respectarea masurilor prevazute la art. 9 pct. 6 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Articolul II

Măsurile prevăzute la art. I se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Bucureşti, 11 iunie 2020.
Nr. 465. Monitorul Oficial nr. 503