Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ultimele modificări privind desfăşurarea evaluării naţionale

Ordinul nr. 4440/2020 a modificat şi completat Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2019 – 2020.

Se prevede că absolvenţii învăţământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS – CoV – 2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfăşurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a pot susţine probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2019 – 2020.