Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele acte normative discutate de Guvern!

Guvernul României a discutat mai multe acte normative în şedinţa de ieri:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017
2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art .38 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții “Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, B-dul Dacia nr.41, sector 1, Bucureşti “