Categories
Sănătate Ştiri

Metodologia de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu a fost modificată

Metodologia de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu a fost modificată de Ordinul nr. 187/2020.

Înregistrarea unităţii sanitare constă în furnizarea, prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, a informaţiilor care confirmă că unitatea sanitară iniţiază procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Înregistrarea este necesară pentru stabilirea numărului, tipului activităţii, complexităţii structurii şi distribuţiei teritoriale a unităţilor sanitare ce urmează a fi planificate, cu scopul organizării activităţilor necesare evaluării şi acreditării unităţilor sanitare, în vederea eficientizării costurilor.