Categories
Fiscalitate Ştiri

OUG privind instituirea unor facilităţi fiscale a suferit modificări!

OUG nr. 90/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 459/2020, modifică Capitolul I din OUG privind instituirea unor facilităţi fiscale. Capitolul care este denumit „Instituirea unor măsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020″.

În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ – teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.