Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Innotech Student”

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 “Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 “Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Ordinul nr. 654/2020 prevede că obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 “Educaţie şi competenţe”.