Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Pentru obţinerea avizelor de gospodărire a apelor în vederea executării lucrărilor de investiţii în infrastructura de irigaţii se elimină toate taxele pe o perioadă de 6 luni

Legea apelor nr. 107/1996 a fost modificată le Legea nr. 67/2020.

Se prevede că sursele de apă subterană, apă curgătoare, lacurile şi lacurile de acumulare cu folosinţă energetică pot fi utilizate pentru irigaţii, fără plata contribuţiei specifice de gospodărire a apelor, pe perioada stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, precum şi pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia.

Iar pe durata stării de urgenţă instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, precum şi pe o perioadă de 6 luni de la încetarea acesteia, pentru obţinerea avizelor de gospodărire a apelor în vederea executării lucrărilor de investiţii în infrastructura de irigaţii se vor elimina toate taxele, iar termenele de eliberare a acestora vor fi reduse la jumătate.