Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Acte normative adoptate de Guvern!

Guvernul României a adoptat în şedinţa de ieri următoarele proiecte:

I. PROIECTE DE LEGI 
1. PROIECT DE LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea, funcţionarea şi instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii Corpului de Control al Prim-Ministrului
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi a altor acte normative
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
6. ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind unele măsuri privind informarea populaţiei şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID – 19.