Categories
Achiziţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un proiect de Hotărâre prevede modificări în domeniul achiziţiilor publice

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), în calitate de co-iniţiator, alături de Ministerul Fondurilor Europene au lasat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice şi al achiziţiilor sectoriale.

Prin modificarea prevederilor art. 18 alin. (3) din HG nr. 394/2016 şi ale art. 17 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, autorităţile/entităţile contractante care decid să atribuie serviciile de proiectare aferente unui obiectiv de investiţii separat de execuţia lucrărilor pentru acelaşi obiectiv de investiţii nu vor mai stabili valoarea estimată a achiziţiei prin cumularea valorilor estimate ale celor două tipuri diferite de contracte, alegând procedura de atribuire a fiecărui contract individual în funcţie de valoarea estimată a serviciilor sau a lucrărilor care fac obiectul respectivului contract.