Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cum va fi desfăşurat examenul naţional de definitivare în învăţământ anul acesta?

În Monitorul Oficial nr. 437/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4300/2020 privind completarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018.

Perioada concediului de maternitate, precum şi perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgenţă/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ.

Prin excepţie în sesiunea 2020, structura examenului este următoarea:

1. etapa I – eliminatorie:

a) susţinerea a cel puţin unei inspecţii de specialitate/ recunoaşterea notei obţinute la ultima inspecţie la clasă, susţinută în calitate de cadru didactic calificat;
b) evaluarea portofoliului profesional;

2. etapa a II – a – finală: o probă scrisă.