Categories
Fiscalitate Ştiri

Noi reguli privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale accesorii

În Monitorul Oficial nr. 427/2020 a fost publicat Ordinul nr. 1061/2020 privind emiterea deciziilor referitoare la obligaţii fiscale accesorii.

Se prevede că prin derogare de la “Procedură privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită” nu se emit decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se poate emite şi comunica debitorului din oficiu sau ori de câte ori acesta solicită achitarea obligaţiilor fiscale accesorii, cu condiţia ca decizia să fie confirmată de primire.

Procedura privind emiterea şi comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante sub o anumită limită, prevăzută la cap. III din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 se suspendă, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţate în materie penală.