Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Ştiaţi că pentru a fi autorizate ca stupine de elită acestea trebuie să îndeplinească mai multe criterii?

În Monitorul Oficial nr. 424/2020 a fost publicat Ordinul nr. 134/2020 privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare.

Stupina de elită este stupina autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, în creşterea familiilor de albine de elită şi producerea de material biologic selecţionat, conform programului naţional de ameliorare la albine.

Pentru a fi autorizată ca stupină de elită, stupina trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) să deţină cel puţin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol şi identificate conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
b) să deţină autorizaţie sanitară veterinară, din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;
c) să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenenţa la rasă a familiilor de reproducţie din care vor fi transvazate larve pentru creşterea mătcilor şi, respectiv, a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiţi pentru împerechere controlată;
d) deţinătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecţie şi ameliorare; de asemenea, să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
e) să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin staţie de împerechere apicolă controlată şi/sau însămânţare artificială;
f) în cazul împerecherii în staţia de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale staţiei de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum şi perioada de timp în care aceasta va fi funcţională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere şi crescătorii de trântori şi data când vor fi readuse pe vatra permanentă;
g) în cazul însămânţării artificiale, să deţină aparat de însămânţare artificială, tub de dioxid de carbon şi stereomicroscop; deţinătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânţarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislaţiei în vigoare;
h) să deţină baza tehnico – materială pentru creşterea mătcilor şi evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creştere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuţe de opalit cu numere de la 1 la 99 care să respecte codul internaţional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuşti pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producţiei de miere obţinute de la familiile evaluate.