Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agendă!

Guvernul României a publicat lista actelor normative incluse pe agenda şedinţei de ieri.

I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru abrogarea Legii nr. 207/ 2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
4. PROIECT DE HOTĂRÂRRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare infrastructură necesară Comandamentului Corpului Multinaţional de Sud-Est în cazarma 562 Sibiu”.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XI-a a Împuterniciţilor, semnat la Suceava, România, la 12 decembrie 2019, pentru aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi, la 30 septembrie 1997 .
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea „IOR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.