Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost promulgată Legea pentru modificarea Legii salarizării

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:
– decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
– decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.