Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protecţie socială

Ce măsuri de sprijin au fost instituite în perioada stării de alertă?

Unele măsuri de sprijin instituite pentru persoane fizice sau juridice nu îşi vor mai produce efecte odată cu încetarea stării de urgenţă însă trebuie să avem în vedere că în anumite domenii activitatea nu poate fi reluată total sau parţial şi se impune ca unele măsuri aprobate prin acte normative în perioada stării de urgenţă să fie prelungite şi după încetarea acesteia.

În acest sens. în Monitorul Oficial nr. 394/2020 a fost publicată OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.

Ce măsuri au fost impuse?

Indemnizaţia de şomaj tehnic se acordă până la data de 1 iunie

Acordarea indemnizaţiei pentru şomajului tehnic se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile.

În cazul contractelor suspendate perioada constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj

Perioada stării de urgenţă şi perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Programele de formare profesională a adulţilor se pot desfăşura online

Programele de formare profesională a adulţilor, organizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot desfăşura şi în sistem on – line, cu notificarea comisiei de autorizare, următoarele activităţi:
a) pregătirea teoretică a tuturor programelor de formare autorizate;
b) pregătirea practică a programelor de iniţiere, specializare şi perfecţionare, care nu implică activităţi practice care trebuie să se desfăşoare într-un spaţiu cu dotări specifice, conform standardului ocupaţional;
c) susţinerea examenului de absolvire a programelor de iniţiere, specializare şi perfecţionare desfăşurate în sistem online.

Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective se menţine pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

Părinţii pot sta acasă până la finalul anului şcolar

Pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi pentru supravegherea copiilor se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019 – 2020 iar aceştia beneficiază de indemnizaţie.

Program de muncă individualizat

Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ – teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi au obligaţia de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.

Probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală vor fi echivalate

Probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează sau se recunosc conform metodologiei care va fi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Cei care doresc amănarea plăţii ratelor pot face solicitarea până la data de 15 iunie

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020.