Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări privind metodologia de şcolarizare a cetăţenilor străini

Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini a fost modificată de Ordinul nr. 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017.

Se prevede că înscrierea în învăţământul liceal secundar superior a elevilor străini, absolvenţi ai învăţământului secundar inferior, în România, se realizează prin eliberarea unei noi aprobări din partea MEC – DGRIAE. MEC transmite aprobările de înscriere la studii atât în format fizic; cât şi electronic.

Menționăm că cetăţenii străini sunt persoanele care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil.

Şcolarizarea în România a cetăţenilor străini se realizează astfel:
a) pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă în învăţământul obligatoriu în România;
b) pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în valută, în învăţământul preuniversitar secundar superior, în învăţământul terţiar nonuniversitar şi în învăţământul superior de stat şi particular acreditat din România;