Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană solicită statelor membre să pună corect în aplicare normele privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor statelor membre ale UE (cu excepția Ciprului, având în vedere derogarea de care beneficiază acest stat membru) și Regatului Unit, din cauza nerespectării anumitor dispoziții ale Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în particular în ceea ce privește obligațiile de notificare și aplicarea mecanismului de solidaritate.

Regulamentul stabilește cerințe de prevenire și reacție la întreruperile potențiale ale aprovizionării cu gaze în UE. În acest scop, este esențial să existe planuri de acțiune preventivă și planuri de urgență, precum și acorduri de solidaritate clare între statele membre. Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a acestor obligații la nivel național. Statele membre vizate și Regatul Unit au la dispoziție patru luni pentru a răspunde Comisiei. După cum se prevede în Acordul de retragere, pe parcursul perioadei de tranziție, legislația UE continuă să se aplice integral Regatului Unit. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită avize motivate.