Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cerererile la Oficiul de cadastru se vor putea depune online şi după expirarea stării de urgenţă!

În Monitorul Oficial nr. 381/2020 a fost publicată OUG nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cererea de înscriere, recepţie sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe baza unui mecanism de acces, care prezintă garanţii pentru a face deplină credinţă în privinţa identităţii persoanei care face înregistrarea, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor astfel introduse revine celui care face înregistrarea.