Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Actele de studii se eliberează titularilor în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor!

A fost adoptat Regulamentul – cadru care reglementează gestionarea actelor de studii şi a documentelor universitare în sistemul naţional de învăţământ superior.

În Monitorul Oficial nr. 381/2020 a fost publicat Ordinul nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior.

Gestionarea implică: primirea, întocmirea, anularea, eliberarea, arhivarea şi casarea actelor de studii şi a documentelor universitare.

Conţinutul şi formatul actelor de studii se stabilesc în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării aducându-se la cunoştinţa instituţiilor de învăţământ superior/Academiei Române.

Activitatea de completare a formularelor actelor de studii se efectuează în termen de maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului de doctor – în cazul diplomelor de doctor.

Actele de studii se eliberează titularilor în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor, respectiv în maximum două luni de la acordarea titlului de doctor.