Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost iniţiat procesul de digitalizare a activităţii Ministerului Justiţiei

Ministrul Justiţiei a semnat Ordinul ministerial nr.1582/C/2020 prin care iniţiază procesul de digitalizare a activităţii Ministerului Justiţiei.

Acest proces va fi unul complex, de durată, care include ca primi trei paşi documentarea preliminară asupra soluţiilor tehnice de digitalizare, elaborarea unui concept şi elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Aceşti paşi vor fi urmaţi de etapa propriu – zisă de elaborare a soluţiilor tehnice de digitalizare şi aplicare efectivă a acestora în activitatea Ministerului Justiţiei.

Ordinul ministerial semnat instituie cadrul organizatoric la nivelul Ministerului Justiţiei în care vor fi pregătite şi aplicate măsurile precizate mai sus.