Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială

Bugetele locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă au fost suplimentate

Prin Hotărârea nr. 329/2020 a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetelor judeţelor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti.

Sumele alocate sunt destinate finanţării cheltuielilor cu alocaţia de hrană şi cu indemnizaţia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice şi private de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile aflat în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior.