Categories
Legislaţie utilă

ORDIN pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 3.293 din 29.05.2020 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,
    având în vedere prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    precum şi prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităţilor de alimentaţie publică

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.280 din 29.05.2020 al Direcţiei generale siguranţa alimentelor,
    în temeiul prevederilor art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 şi al prevederilor art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Categories
Legislaţie utilă

ORDIN privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV – 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii

Văzând Referatul de aprobare nr. 3.332 din 29.05.2020 al Ministerului Culturii şi nr. 3.290 din 29.05.2020 al Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19,
    ţinând cont de prevederile art. 1 pct. 3 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020,

Categories
Legislaţie utilă

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Având în vedere încetarea stării de urgenţă declarate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungite prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi declararea stării de alertă prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările şi completările ulterioare,

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Innotech Student”

A fost aprobată schema de ajutor de minimis “Innotech Student”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 – 2020, axa prioritară 6 “Educaţie şi competenţe”, obiectivul specific 6.13 “Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Surpriză pentru elevi şi părinţi! Evaluarea naţională şi examenul de bacalaureat vor fi susţinute în două sesiuni.

Surpriză pentru elevi şi părinţi! Evaluarea naţională şi examenul de bacalaureat vor fi susţinute în două sesiuni.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Proiect privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană propune o facilitate de împrumut pentru sectorul public

Comisia Europeană şi-a prezentat propunerea privind o facilitate de împrumut pentru sectorul public în cadrul Mecanismului pentru o tranziţie justă.

Facilitatea va fi pusă în aplicare în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii şi va încuraja investiţiile care sprijină tranziţia către o economie neutră din punct de vedere climatic realizate de autorităţile din sectorul public în beneficiul regiunilor cu un consum ridicat de cărbune şi cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Începând cu 1 iunie măsurile luate în perioada stării de alertă vor fi relaxate!

Preşedinte României a transmis un comunicat despre măsurile de relaxare care vor fi luate de la 1 iunie.

S-a declarat:”Astfel, de la 1 iunie se redeschid terasele. Este însă clar că aici e nevoie de unele măsuri foarte speciale şi acestea vor fi comunicate. Mesele vor trebui să fie la cel puţin doi metri, vor putea să stea maximum patru persoane la o masă şi, în acest fel, lucrurile vor fi, zicem noi, sub control.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a demarat procedura de achiziţie de măşti pentru protecţia elevilor

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a comunicat că referitor la procedura de achiziţie de măşti pentru protecţia elevilor, cadrelor didactice şi a personalului implicat în vederea desfăşurării examenelor naţionale transmitem următoarele: