Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică se prelungeşte până la data de 15 iunie

În Monitorul Oficial nr. 335/2020 a fost publicat Ordinul 109/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.

Pentru anul 2020, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică se prelungeşte până la data de 15 iunie inclusiv.

Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:
a) personal, prin una dintre următoarele modalităţi:
– depunerea documentelor în format fizic;
– transmiterea documentelor în format electronic;
– transmiterea documentelor prin poştă sau fax;

b) prin asociaţiile profesional legal constituite în domeniul agriculturii care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (22), în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică a asociaţiei.