Categories
Internaţional Ştiri

A fost aprobat Regulamentul UE ce include propunerile României de flexibilizare a fondurilor europene

Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European şi al Consiliului a fost aprobat de Comisia Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Dincolo de eficientizarea alocărilor financiare permise de noul Regulament european, Ministerul Fondurilor Europene anunţă etapele ce urmează a fi parcurse împreună cu celelalte instituţii, conform memorandumului „Măsuri privind elaborarea documentelor programatice finanţate din fonduri europene 2021-2027” adoptat de Guvernul României:

  1. Semnarea de către fiecare minister a Ordinelor Comune în vederea constituirii echipelor care coordonează elaborarea fiecărui program operaţional;
  2. Finalizarea de către ministerele responsabile, după caz, a autoevaluărilor naţionale privind îndeplinirea condiţiilor favorizante pentru domeniile gestionate;
  3. Raportarea stadiului îndeplinirii condiţiilor favorizante aflate în curs de realizare, astfel încât la nivelul MFE să poată fi monitorizat periodic progresul;
  4. Analiza de către fiecare minister a primelor versiuni ale programelor operaţionale;
  5. Transmiterea către CE a primelor versiuni ale Programelor Operaţionale şi a Acordului de Parteneriat 2021-2027.