Categories
Internaţional Ştiri

Se doreşte atenuarea impactului pandemiei asupra sectorului pescuitului şi acvaculturii

Consiliul UE a adoptat noi norme menite să atenueze impactul pandemiei de Covid-19 asupra sectorului pescuitului şi acvaculturii.

Noile norme iau forma unor modificări la Regulamentul privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) şi Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor (OCP).

Noul act introduce următoarele măsuri specifice:

  • sprijin în legătură cu încetarea temporară a activităţilor de pescuit, cu o rată maximă de cofinanţare de 75 % din cheltuielile publice eligibile
  • sprijin în legătură cu suspendarea sau reducerea temporară a producţiei şi vânzărilor din acvacultură
  • includerea pescarilor „în picioare” ca eligibili pentru sprijin în caz de încetare temporară
  • derogare pentru încetarea temporară în cazul vaselor noi
  • flexibilitate pentru a folosi 10 % din fondurile bugetare alocate priorităţii 3 a Uniunii
  • acordarea de capital circulant şi compensarea reducerii vânzărilor şi a costurilor de depozitare suplimentare pentru fermierii şi prelucrătorii din domeniul acvaculturii
  • dispoziţii privind regiunile ultraperiferice, adaptate pentru a face faţă consecinţelor crizei.