Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Noi reguli pentru acordarea stimulentelor pentru copiii din familiile defavorizate

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a suferit recent unele modificări.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

În vederea asigurării accesului cât mai multor copii defavorizaţi la stimulentul educaţional, primarul şi managerii unităţilor de învăţământ preşcolar dispun efectuarea, la un interval de cel mult 6 luni, de campanii de informare şi consiliere a familiilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, cu privire la importanţa înscrierii copiilor la grădiniţă şi la metodologia de funcţionare a legii.