Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Instituţiile publice au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică.

OUG nr. 38/2020 prevede că autorităţile şi instituţiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorităţi, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

În vederea primirii documentelor electronice, autorităţile şi instituţiile publice vor pune la dispoziţie portaluri proprii sau vor utiliza astfel de instrumente puse la dispoziţie de către terţi.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice în mediul online informaţii privind modalitatea de primire a documentelor electronice.