Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiecte de acte normative incluse pe agenda Guvernului

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare 

II. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului privind agricultura şi dezvoltarea rurală durabilă, încheiat la Lillafured, la 12 octombrie 2017 şi semnat de România la aceeaşi dată, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Navă specializată de căutare şi salvare pe mare cu capacitatea de 100 persoane salvate”

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Drum de legătură DN 5 – Şoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”.