Categories
Notari Pensii Ştiri

Legea privind sistemul de pensii al notarilor publici a fost adoptată

În Monitorul Oficial nr. 281/2020 a fost publicată Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

Dreptul la pensie şi alte prestaţii de asigurări sociale, pentru notarii publici şi urmaşii acestora, se exercită în condiţiile prezentei legi, prin sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din România.

În sistemul propriu, asiguraţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limită de vârstă;
b) pensia anticipată;
c) pensia de invaliditate;
d) pensia de urmaş.