Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Mai multe proiecte de acte normative se află pe masa Guvernului

Mai multe proiecte de acte normative se află pe masa Guvernului.

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.201/2020
II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica
2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare