Categories
Domeniul energetic Ştiri

A fost aprobat Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică

A fost aprobat Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 64/2020.

Regulamentul stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu a energiei electrice, şi anume:
a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi;
b) modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare;
c) modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate;
d) modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile efectuate.