Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Salarizare

Noile reglementări privind procedura acordării indemnizaţiei de şomaj tehnic!

Ordonanţa privind acordarea şomajului tehnic a fost recent modificată de OUG nr. 32/2020 pivind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială.

Menţionăm că Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260/2020.

Cine poate beneficia?

De indemnizaţie beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS – CoV – 2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

Ca o noutate faţă de vechea prevedere pot beneficia şi PFA-urile, Intreprinderi Individuale, profesiile liberale şi persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, care întrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada stării de urgenţă.

Ce trebuie să facă angajatorii?

Angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

PFA-urile , Întreprinderile Individuale, profesiile liberale şi persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor trebuie să depună actele la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Este vorba de o cerere la agenţia teritorială, însoţită de copia actului de indentitate şi o declaraţie pe propria răspundere.

Care este situaţia persoanelor care au mai multe contracte de muncă?

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţie.

Însă în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Cuantumul indemnizaţiei

Indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabileşte la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Unde se va face plata şi în cât timp?

Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

Potrivit noutăţilor legislative plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor şi se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.