Categories
Protecţie socială Social Ştiri

Ajutorul de deces poate fi solicitat online!

În contextul limitării răspândirii noului virus s-au luat măsuri în ceea ce priveşte solicitatea ajutorului de deces.

Potrivit OUG nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente care se pot depune online sau prin poştă: 

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • copia certificatului de deces;
  • copia actului de identitate al solicitantului;
  • copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
  • copia dovezii/declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
  • copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii cesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
  • copia adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii.