Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Actele emise în format electronic de instituţiile publice sunt asimilate actelor oficiale!

Guvernul a aprobat printr-o ordonanţă de urgenţă, măsuri care vor permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică atât pentru comunicarea în format digital între autorităţile şi instituţiile statului, cât şi între acestea şi persoanele fizice şi juridice, precum şi asigurarea desfăşurării unor procese vitale ale statului prin implementarea mijloacelor informatice şi de comunicaţii securizate.

Astfel, potrivit actului normativ, pot fi utilizate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice semnătura electronică şi documentele electronice. Actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată şi vor fi asimilate înscrisurilor oficiale, astfel cum sunt acestea definite de lege.