Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie!

În Monitorul Oficial nr. 255/2020, a fost publicat Ordinul nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie”.

Procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, deţin calitatea de fiduciar şi au obligaţia, sub sancţiunea nulităţii absolute, de a înregistra contractele de fiducie şi modificările acestora la organul fiscal competent.

Pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie “Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie”, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin însoţită de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea menţiunii “conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.