Categories
Autorităţi şi instituţii publice Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Noi măsuri de protejare a întreprinderilor mici şi mijlocii care au calitatea de beneficiari ai programelor naţionale

Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe toată durata stării de urgenţă.

Ordinul nr. 803/2020 prevede că în aplicarea art. 1 şi potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe toată durata stării de urgenţă.

Contractul/Acordul de finanţare se poate modifica, în condiţiile dispoziţiilor cuprinse în acesta şi în limitele legii şi prezentului ordin, prin act adiţional semnat de ambele părţi, cu semnătură electronică.