Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Lista şedinţei Guvernului a fost suplimentată

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară
I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea şi prorogarea unor termene, şi pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

II. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Alba, Sibiu, Cluj, Timiș, Argeş, Vaslui, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Galaţi, Giurgiu, Dâmboviţa, Bacău, Ilfov, Braşov și municipiul Bucureşti
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România între Oneşti – Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” – etapa 1
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi declararea lui ca bun de interes national
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziţia studiilor de fezabilitate destinate construirii unor noi locuri de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Asigurarea complementarităţilor şi sinergiilor între programele finanţate din fondurile aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 şi alte programe, mecanisme şi iniţiative la nivel naţional şi european
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Petrică Lucian RUSU – Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Naţionale a Sării S.A.