Categories
Internaţional Ştiri

Asigurarea securităţii alimentare rămâne una dintre priorităţile Comisiei Europene!

În contextul pandemiei de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene continuă să le ofere europenilor alimente sigure şi de înaltă calitate. Fermierii şi producătorii se confruntă însă cu dificultăţi şi cu o presiune crescândă. Asigurarea securităţii alimentare şi a unui lanţ eficace de aprovizionare cu alimente pe întregul continent rămâne una dintre priorităţile Comisiei.

În temeiul nou adoptatului Cadru temporar pentru ajutoare de stat, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100 000 EUR per fermă, iar societăţile de prelucrare şi de comercializare a alimentelor pot beneficia de un ajutor maxim de 800 000 EUR. Aceste cuantumuri pot fi completate de ajutoare de minimis, un tip de sprijin naţional specific sectorului agricol, care poate fi acordat fără aprobarea prealabilă a Comisiei. Plafonul aferent acestor ajutoare a fost majorat recent la 20 000 EUR (şi până la 25 000 EUR în anumite cazuri). Aşadar, în temeiul cadrului temporar, sprijinul naţional total care poate fi acordat unei ferme se ridică la 120 000 EUR (sau la 125 000 EUR).