Categories
Autorităţi şi instituţii publice Comunicaţii Ştiri

Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a transmite unele date statistice!

În Monitorul Oficial nr. 240/2020 a fost publicată Decizia nr. 388/2020 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale.

Decizia are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de servicii poştale a obligaţiei de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul serviciilor poştale, precum şi a urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare.

Persoanele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în perioada de raportareau obligaţia de a raporta, în mod corect şi complet, către ANCOM valorile aferente indicatorilor în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta decizie.