Categories
Protecţie socială Ştiri

Protecţia datelor în contextul pandemiei

Guvernele, organizaţiile publice şi private din toată Europa iau măsuri pentru a menţine şi reduce COVID-19.

Aceasta poate implica prelucrarea diferitelor tipuri de date cu caracter personal. Regulile de protecţie a datelor (precum RGPD) nu împiedică măsurile luate în lupta împotriva pandemiei coronavirusului.

Lupta împotriva bolilor transmisibile reprezintă un obiectiv valoros împărtăţit de toate naţiunile ţi, prin urmare, ar trebui susţinută în cel mai bun mod posibil. Este în interesul umanităţii să se reducă răspândirea bolilor şi să se utilizeze tehnici moderne în lupta împotriva flagelurilor care afectează marile părţi ale lumii.

Chiar şi aşa, CEPD ar dori să sublinieze că, chiar şi în aceste momente excepţionale, operatorul şi împuternicitul trebuie să asigure protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Prin urmare, trebuie avute în vedere o serie de consideraţii pentru a garanta prelucrarea legală a datelor cu caracter personal şi, în toate cazurile, trebuie amintit faptul că orice măsură luată în acest context trebuie să respecte principiile generale ale dreptului şi nu trebuie să fie ireversibilă.

Situaţia de urgenţă este o condiţie legală care poate legitima restricţiile de libertate, cu condiţia ca aceste restricţii să fie proporţionale şi limitate la perioada de urgenţă.