Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost luate măsuri pentru protecţia Cetăţilor dacice!

Legea nr. 23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 229/2020.

Judeţele pe teritoriul cărora se află monumentele istorice Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, denumite în continuare Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, şi care nu sunt înscrise în inventarul domeniului public naţional ori în inventarul domeniului public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor au obligaţia să preia, să inventarieze, să înscrie în domeniul public judeţean şi să asigure administrarea acestora, în condiţiile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, precum şi zonele lor de protecţie sunt identificate în teren – conform perimetrelor înscrise în Lista patrimoniului mondial şi perimetrelor zonelor de protecţie ale acestora furnizate de Institutul Naţional al Patrimoniului şi actualizate atunci când este necesar – de către oficiile judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară.