Categories
Organizare judiciară

Ordinul privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA va fi abrogat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin al preşedintelui ANAF pentru abrogarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA, împreună cu referatul de aprobare, ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se susţine că abrogându-se prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017, persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, care aveau obligaţia deschiderii şi utilizării a cel puţin un cont de TVA, nu mai utilizează încasarea şi plata TVA în acest cont dedicat.

Având în vedere cele reglementate la art.VI din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2019 se impune abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3040/2018, întrucât aceste prevederi nu-și mai au aplicabilitate, iar pana la data abrogării Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017, contul de TVA urmează regimul conturilor curente, astfel putând fi executat silit de către orice creditor, indiferent de natura creanţei.